Om oss


RSMH - tillsammans för rättvisa


Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna om sina rättigheter i samhället. Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla andra. RSMH Gävle bildades 1976 och har cirka 70 medlemmar.


RSMH vill att människor som har drabbats av psykisk ohälsa också ska ha inflytande över frågor som rör bland annat vård, ekonomi och boende. RSMH jobbar för att det ska bli verklighet genom bland annat opinionsbildning, studieverksamhet, att vara remissinstans, granska myndigheter, vård och service samt att driva projekt för psykisk hälsa.